Trong năm 2012, MB sẽ hoàn thành 240 điểm giao dịch trên cả nước, trong đó tập trung nâng cao hình ảnh thương hiệu MB tại địa bàn khu vực phía Nam.

Đi vào hoạt động hơn một tháng nay,  MB Long An, MB Đồng Tháp và MB Kiên Giang bước đầu huy động được hơn 110 tỉ đồng, dư nợ đạt gần 14 tỉ đồng từ các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

T.Minh