Ảnh minh họa
Mục tiêu của dự án NH.09A là mở rộng nhà xưởng, đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị cho Nhà máy In tiền quốc gia nhằm nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất của nhà máy trong thời gian trước mắt. Dự kiến, đến cuối năm 2014, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2015.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú, Nhà máy In tiền quốc gia hoạt động được hơn 20 năm, điều kiện cơ sở vậy chất, kho tàng, máy móc thiết bị đã xuống cấp. Do đó, việc mở rộng xây dựng nhà xưởng và nâng cấp trang thiết bị công nghệ đối với nhà máy là hết sức cần thiết để góp phần bảo đảm an toàn, an ninh tiền tệ quốc gia.
V.Vinh