Tuy Đại hội cổ đông Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) bắt đầu từ 9 giờ ngày 15-4 nhưng mãi đến sau 16 giờ (thời điểm đại hội gần kết thúc) ngân hàng này mới nhận được văn bản Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách ứng cử viên vào hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016-2021.Lập tức, Nam A Bank tiến hành bầu mới 6 thành viên HĐQT ngay tại đại hội và đến 18 giờ ngày 15-4 mới hoàn tất công tác bỏ phiếu.


Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nam A Bank nhiiệm kỳ mới (2016-2021)

Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nam A Bank nhiiệm kỳ mới (2016-2021)

Theo kết quả bầu cử HĐQT mới, ông Nguyễn Quốc Toàn được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT còn lại bao gồm: ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Phan Đình Tân, ông Nguyễn Quốc Mỹ, bà Võ Thị Tuyết Nga và bà Đỗ Anh Thư. Riêng bà Đỗ Anh Thư là thành viên độc lập HĐQT Nam A Bank

Trước đó, tháng 7-2015, ông Nguyễn Quốc Toàn từ nhiệm chủ tịch HĐQT Nam A Bank vì lý do cá nhân. Nhưng đến nay, ông Toàn đã trở lại và được cổ đông, các thành viên HĐQT tin cậy bầu chọn "ngồi ghế” chủ tịch HĐQT. Tháng 3-2015, ông Trần Ngô Phúc Vũ cũng từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ở Nam A Bank. Sau đó, ông Vũ đại diện hơn 10% vốn cho nhóm cổ đông Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ứng cử vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-20120. Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông bất thường để bầu mới HĐQT Eximbank diễn ra vào ngày 15-12-2015, ông Vũ không có tên trong danh sách ứng cử. Nay ông Vũ quay về Nam A Bank và được các cổ đông ngân hàng này tiếp tục tín nhiệm bầu chọn vào HĐQT.

Đại hội cổ đông Nam A Bank cũng thông qua định hướng, chỉ tiêu kế hoạch trong năm năm tới. Theo đó, năm 2016, ngân hàng này phấn đấu đạt lợi nhuận đạt 300 tỉ đồng, tổng tài sản tăng lên 40.000 tỉ, huy động vốn đạt 28.500 tỉ, dư nợ cho vay 25.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Thy Thơ