Các NH thành viên, trung gian thanh toán và các đơn vị bán hàng trực tuyến có kết nối Cổng thanh toán điện tử của Napas sẽ được miễn, giảm mức phí tương ứng khi triển khai dịch vụ do Napas cung cấp.

Cụ thể, miễn phí xử lý giao dịch của dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho các giao dịch trên ATM, POS (nội địa); miễn phí các giao dịch chuyển nhanh Napas247 có giá trị từ 2 triệu đồng trở xuống và giao dịch thanh toán trực tuyến. Miễn phí xử lý giao dịch, đồng thời giảm 50% phí thanh toán của dịch vụ Cổng thanh toán điện tử Napas; giảm 80% phí xử lý giao dịch của dịch vụ chuyển nhanh Napas247 cho các giao dịch từ 2 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Chương trình miễn, giảm phí dịch vụ các giao dịch của Napas áp dụng từ nay đến hết năm 2021.

Napas tiếp tục miễn, giảm phí dịch vụ - Ảnh 1.

Chương trình miễn, giảm phí dịch vụ các giao dịch của Napas áp dụng từ nay đến hết năm 2021

Napas hiện quản trị và vận hành hệ thống chuyển mạch kết nối liên thông hơn 19.200 máy ATM, hơn 300.000 máy POS phục vụ gần 90 triệu chủ thẻ; cung cấp hạ tầng kết nối thanh toán cho các đơn vị trung gian thanh toán, DN trong các lĩnh vực vận tải, hàng không, viễn thông, bảo hiểm...

Đến nay, Napas đã 5 lần giảm phí dịch vụ kể từ khi có dịch Covid-19. Việc miễn, giảm phí dịch vụ của Napas là cơ sở để các NH thương mại triển khai việc giảm phí dịch vụ đến người dân và DN, góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt an toàn cho người dân.

Tin-ảnh: T.Phương