Theo đó, tính đến hết tháng 12-2016, các chỉ tiêu kinh doanh của DongA Bank đều tăng trưởng ổn định. Huy động vốn tăng 940 tỉ đồng so với cuối năm 2015, hoạt động cho vay tăng trưởng liên tiếp từ tháng 8-2016, tổng mức tăng đạt được trong 5 tháng qua là 1.786 tỉ đồng.


DongA Bank đã thu được hơn 4.100 tỉ đồng nợ xấu kể từ sau khi bị kiểm soát đặc biệt

DongA Bank đã thu được hơn 4.100 tỉ đồng nợ xấu kể từ sau khi bị kiểm soát đặc biệt

Hoạt động phát triển khách hàng tiếp tục tăng thêm hơn 434.000 cá nhân mới và gần 2.067 doanh nghiệp mới.

Khả quan nhất là một số hoạt động, nghiệp vụ tại ngân hàng đã được Ban kiểm soát đặc biệt gỡ bỏ, cho phép thực hiện lại (đến nay đã có 10 lần tháo gỡ) phản ánh các mặt hoạt động của DongA Bank đã dần được khắc phục và đi vào ổn định. Theo đại diện ngân hàng, đây là những tín hiệu rất quan trọng để DongA Bank sớm phục hồi trong quá trình tái cấu trúc theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đại diện DongA Bank, trong năm 2016, chỉ số thanh khoản của ngân hàng tiếp tục đảm bảo an toàn theo quy định, tỉ lệ khả năng chi trả ngay đến 31-12-2016 là 20,1%, cao hơn mức quy định 10%. Và việc các chỉ số về hoạt động kinh doanh được đảm bảo và tăng trưởng đều theo lũy kế là tín hiệu rất quan trọng để ngân hàng sớm phục hồi trong quá trình tái cấu trúc.

T.Phương