Theo đó, ông Đoàn Thái Sơn, đang là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ chức Phó thống đốc từ ngày 30-12-2017, theo quyết định của Thủ tướng.

Trước đó, Thủ tướng đã ký quyết định nghỉ hưu đối với nguyên Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh.

Như vậy, hiện tại, Ngân hàng Nhà nước có 5 Phó thống đốc gồm ông Đoàn Thái Sơn vừa mới được bổ nhiệm, ông Đào Minh Tú, ông Nguyễn Kim Anh, ông Nguyễn Đồng Tiến và bà Nguyễn Thị Hồng, cùng với sự điều hành của Thống đốc Lê Minh Hưng.

T.Phương