Theo đó, thống kê của NH Nhà nước đến tháng 10-2020, mặt bằng lãi suất cho vay giảm bình quân khoảng 0,6-0,8 điểm % so với cuối năm 2019, trong đó có một số NH đã giảm từ 1-2,5 điểm %.

Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5 điểm % so với đầu năm, hiện ở mức 4,5%/năm. "Mặt bằng lãi suất cho vay giảm đã góp phần giảm bớt khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn vay cho doanh nghiệp và người dân" - đại diện NH Nhà nước nói.

Từ đầu năm 2020 đến nay, NH Nhà nước đã liên tiếp điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất, với tổng mức giảm 1,5-2 điểm % đối với lãi suất điều hành, hỗ trợ thanh khoản và tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NH Nhà nước với chi phí thấp hơn. Từ đó, các NH thương mại có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Để hỗ trợ tổ chức tín dụng có điều kiện giảm nhanh và mạnh lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, NH Nhà nước đã giảm 0,6-1 điểm % trần lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên của tổ chức tín dụng đối với khách hàng với tổng mức giảm là 1,5 điểm %.

So với các nước trong khu vực, Việt Nam hiện là một trong những nước có mức giảm lãi suất điều hành lớn nhất. Chẳng hạn, từ đầu năm đến nay, Thái Lan giảm 0,75 điểm %, Malaysia giảm 1,25 điểm %, Trung Quốc giảm 0,3 điểm %…

Ngày 15-12, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố cắt giảm lãi suất cho vay lần thứ 5 trong năm nay nhằm chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho hay với lần giảm lãi suất này, dự kiến làm giảm hơn 3.700 tỉ đồng lợi nhuận năm nay của NH. Nhưng dự kiến, lợi nhuận năm 2020 của Vietcombank vẫn khả quan và tiếp tục dẫn đầu ngành NH.

T.Phương