Ngày 31-3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện cấp bách giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế; chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, điều tiết nghiệp vụ thị trường mở với kỳ hạn, khối lượng, lãi suất hợp lý và chuẩn bị các phương án hỗ trợ khi cần thiết để bảo đảm thanh khoản thị trường thông suốt; cung ứng vốn kịp thời, giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu

Các giải pháp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới với lãi suất ưu đãi… cần được triển khai hiệu quả. Đối với tổ chức tín dụng, Thống đốc yêu cầu chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh chi tiết nhằm mục tiêu bảo đảm hoạt động kinh doanh liên tục, không để gián đoạn trong mọi tình huống.

Các tổ chức tín dụng phải chủ động rà soát, cắt giảm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông. Trước mắt, không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới. 

T.Phương