Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 24-3 cho  biết NHNN đã có công văn số 1607/NHNN-TTGSNH chấp thuận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải (MSB).

Cụ thể, NHNN sẽ xem xét việc chấp thuận sáp nhập hai ngân hàng trên cơ sở MSB trình hồ sơ đề nghị chấp thuận sáp nhập theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11-02-2010 quy định về việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng (Thông tư 04); Báo cáo kết quả xử lý đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, ngân hàng sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ gần 11.800 tỉ đồng, gồm 8.000 tỉ đồng vốn điều lệ của Maritime Bank và 3.750 tỉ đồng của MDB; tổng tài sản 113.000 tỉ đồng. Hiện nay, Maritime Bank là cổ đông lớn của MDB với tỷ lệ sở hữu hơn 10%.

Năm 2015, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có cuộc tái cấu trúc lần 2, gom các ngân hàng lại để tạo thành những ngân hàng có quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế. Dự kiến có khoảng 6 vụ mua bán, sáp nhập khác đang được xúc tiến.

T.Hà