Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố văn bản lấy ý kiến các cổ đông. Theo đó, ngân hàng này đề nghị cổ đông thông qua hoặc không đối với việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty CP Hàng Không Tre Việt (Bamboo Airways). 

Ngân hàng Quốc Dân hé lộ giá bán 203 triệu cổ phần Bamboo Airways - Ảnh 1.

NCB tạm tính giá bán 203 triệu cổ phần Bamboo Airways hơn 1.120 tỉ đồng

Giá chuyển nhượng được tính bằng tổng nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cấn trừ cộng với tiền lãi phát sinh tính từ thời điểm cấn trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân của tổ chức kinh tế, cá nhân tính trên nợ gốc đã thực hiện cấn trừ.

NCB cũng cho biết giá chuyển nhượng tạm tính đến 28-4-2023 là trên 20% vốn điều lệ của NCB ghi tại báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Theo điều lệ của ngân hàng, khi thực hiện mua/bán tài sản tương đương 20% vốn điều lệ trở lên sẽ phải báo cáo với cổ đông nên ngân hàng thực hiện việc công bố thông tin này.

Theo NCB, số cổ phần Bamboo Airways nói trên là một phần tài sản thế chấp của các khoản vay tại ngân hàng. Căn cứ vào nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, NCB cần khẩn trương đẩy nhanh xử lý số cổ phần này để sớm thu hồi vốn cho ngân hàng. Việc chuyển nhượng theo phương thức thoả thuận, với giá chuyển nhượng như đề xuất sẽ giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện, sớm thu hồi đủ vốn cho NCB.

Hiện tại, Bamoo Airways có vốn điều lệ 18.500 tỉ đồng, tương ứng 1,85 tỉ cổ phần. Tính ra, 203 triệu cổ phần Bamboo Airways mà NCB muốn bán tương đương 11% vốn của hãng hàng không này.

Thy Thơ