Theo đó, mức lãi suất thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hiện hành của LienVietBank là 12%/năm áp dụng đối với thời hạn cho vay từ 3 tháng trở xuống; 12,5% đối với thời hạn cho vay từ trên 3 tháng đến 6 tháng. Đối với các khoản cho vay trung, dài hạn, mức lãi suất thấp nhất dành cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi là 13,2%/năm.

Đối với các khoản cho vay nông nghiệp, nông thôn, hiện LienVietBank đang áp dụng mức lãi suất thấp nhất là 12%/năm (đã bao gồm 1% lãi suất được LienVietBank hỗ trợ khi khách hàng trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn). Tổng dư nợ tín dụng nông nghiệp trong năm nay tại LienVietBank dự kiến là 1.200 tỉ đồng. 
S.Nhung