Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC, cho hay HCMC FOODEX 2022 dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế với gần 300 gian hàng được trưng bày. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22-10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

HCMC FOODEX 2022 góp phần giới thiệu tổng thể sự phát triển năng động của ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm TP HCM; quảng bá sản phẩm có chất lượng và doanh nghiệp có thương hiệu trong ngành; thúc đẩy cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút nguồn lực đầu tư hiệu quả.

Tại TP HCM, ngành chế biến lương thực - thực phẩm chiếm 13,78% tổng giá trị sản xuất và đóng góp 13,69% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành đạt mức tăng trưởng 7%. Đây là 1 trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm được thành phố ưu tiên phát triển.

Ng.Ánh