Hiện giá gà công nghiệp chỉ còn  22.000 đồng - 23.000 đồng/kg, gà tam hoàng còn 28.000 đồng - 29.000 đồng/kg... Với mức giá này, người chăn nuôi đang bị lỗ trên 10.000 đồng/kg đối với gà công nghiệp, 5.000 đồng - 6.000 đồng/kg đối với gà tam hoàng.

Chỉ trong khoảng một tháng qua, thức ăn chăn nuôi 2 lần tăng giá với tổng mức tăng 500 đồng- 800 đồng/kg (tùy loại) đã gây khó khăn rất lớn cho người chăn nuôi. Các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi cho biết có thể sẽ còn điều chỉnh giá tăng tiếp do giá nguyên liệu trên thị trường thế giới đã tăng khá cao và  giá cám gạo trong nước cũng tăng.

N.Hải