Một trong những nguyên nhân khiến người Việt ra nước ngoài chữa bệnh là dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong nước hạn chế về cơ sở vật chất và cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động.

Cả nước hiện có 13.623 cơ sở y tế, trong đó có 1.166 bệnh viện công và 102 bệnh viện tư. Các cơ sở y tế này có tổng số 266.348 giường bệnh, bao gồm 200.264 giường bệnh viện công và 5.827 giường bệnh viện tư. Các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của Hà Nội, TP HCM đều có công suất sử dụng giường bệnh trên 120%, luôn trong tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép.

T.Hà