Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ có văn bản xác nhận hoặc không xác nhận hồ sơ. Văn bản xác nhận được gửi cho Tổng cục Hải quan để làm thủ tục, kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu của thương nhân và gửi cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các điều kiện của thương nhân. Trường hợp không xác nhận, bộ sẽ có văn bản thông báo cho thương nhân biết lý do.

 
Quy định này cũng được áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất - nhập khẩu xăng dầu có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để pha chế xăng dầu.
P.Anh