Kết quả cho thấy mạng xã hội đã trở thành công cụ kinh doanh chính tại VN với 62% DN  sử dụng thành công trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới; 54% DN đã chủ động dành một phần ngân sách cho các hoạt động trên mạng xã hội. 

S.Nhung