Đó là cuộc bình chọn “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần VI-2010”; chương trình lễ hội “Tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần VI-2010”; cuộc thi sáng tác biểu tượng “Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu”; hội chợ- triển lãm “Tôn vinh hàng Việt Nam 2010”; chương trình đồng hành “Doanh nhân vì cộng đồng”... Các chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong giới doanh nhân TPHCM làm kinh doanh giỏi, có đạo đức và có nhiều đóng góp cho xã hội.
H. Thúy