Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu

Số liệu trên được thể hiện trong báo cáo của Tập đoàn Besra về tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất, khai thác vàng trong năm 2015. Cụ thể, tại mỏ vàng Bồng Miêu, sản lượng quặng khai thác đưa vào chế biến là 63.875 tấn, thu được 7.393 oz vàng (khoảng 229 kg).

Tại mỏ vàng Phước Sơn, sản lượng quặng vàng khai thác được đưa vào chế biến là 34.800 tấn, thu được 9.800 oz vàng (khoảng 304 kg).

Q.Vinh