Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình) vừa công bố việc hoãn thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Viết Hải. 

Đồng thời, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng chưa bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức chủ tịch thay ông Hải cũng như chưa bổ nhiệm ông Lê Viết Hiếu (con trai ông Hải) giữ chức vụ tổng giám đốc. Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoãn việc thành lập Hội đồng Sáng lập. Ông Hải dự kiến giữ chức chủ tịch tại Hội đồng này.

Ông Lê Viết Hải vẫn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình - Ảnh 1.

Ông Lê Viết Hải

Theo ông Lê Viết Hải, việc hoãn thi hành các nghị quyết đã công bố ngày 14-12-2022 nói trên nhằm  củng cố cơ sở pháp lý và thiết lập vững chắc mô hình quản trị mới. Đồng thời, việc làm này còn nhằm  đảm bảo tính liên tục trong việc điều hành công ty vào thời điểm Tết Nguyên đán, bởi thay đổi người đại diện pháp luật sẽ tạo điểm nghẽn trong thanh toán và quyết toán.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin ông Lê Viết Hải sẽ thôi chức chủ tịch từ ngày 1-1-2023 nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu là con trai ông Hải giữ chức tổng giám đốc. Quyết định này đã được các thành viên HĐQT đồng thuận nhằm phát huy hết vai trò của người điều hành. 

Với việc lập Hội đồng sáng lập và ông Hải làm chủ tịch hội đồng này,  ông vẫn tham mưu tư vấn, phản biện cho HĐQT và Ban điều hành.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2022, cổ phiếu của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã giảm nhẹ, còn 9.210 đồng/cổ phiếu.

Sơn Nhung