Chiều 13-7, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1436/QĐ-NHNN về việc miễn nhiệm người đại điện 40% phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng, để thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo thông báo tại Công văn số 7143-CV/VPTW ngày 12-7 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

Cùng ngày tại Quảng Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức hội nghị lần thứ 28. Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc luân chuyển, bố trí cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Thắng thôi làm Chủ tịch HĐQT VietinBank - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh ngày 13-7

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong ngày 13-7, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Như vậy, sắp tới đây Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ nhiệm người khác thay ông Thắng làm đại diện vốn tại VietinBank cũng như người chịu trách nhiệm điều hành HĐQT khi chưa có chủ tịch mới.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, tại Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế, từng công tác tại VietinBank từ năm 1996 và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank từ tháng 5-2014 đến ngày 13-7-2018.

Tháng 9-2014, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Văn Thắng đang là Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tr.Nguyễn