Ngày 11-11, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất ra nghị quyết miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT của ông Trầm Bê.

Ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank từ ngày 11-11

Trước đó, vào giữa tháng 8-2015, ông Trầm Bê đã tự nguyện ủy quyền, cam kết không hủy ngang, vô thời hạn cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước chỉ định toàn bộ số cổ phần của mình và người liên quan tại Sacombank ngay khi ngân hàng này nhận sáp nhập Ngân hàng Phương Nam.

Ngoài ra, ông Trầm Bê cũng cam kết trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Sacombank, nếu giá trị tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ nợ của ông Trầm Bê và những người có liên quan không đủ sẽ bổ sung thêm các tài sản khác thuộc sở hữu của ông.

Ngày 1-10, Ngân hàng Phương Nam chính thức sáp nhập vào Sacombank và đến nay Sacombank đã hoàn tất việc chuyển đổi cổ phiếu Ngân hàng Phương Nam thành cổ phiếu Sacombank.

Đầu năm 2012, ông Trầm Bê và người liên quan nắm giữ rất nhiều cổ phiếu Sacombank. Ngày 26-5-2012, đại hội cổ đông của Sacombank đã bầu ông Trầm Bê vào HĐQT ngân hàng này. Ngay sau đó, HĐQT Sacombank tiếp tục bầu chọn ông Bê giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thường trực cho đến hết ngày 10-11-2015.

Tin - ảnh: Thy Thơ