Theo Petrolimex, sở dĩ tập đoàn lãi lớn so với cùng kỳ 2014 là do bước sang năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước ước đạt trên 6%, các doanh nghiệp sản xuất hoạt động tăng trưởng trở lại. Kết quả kinh doanh của một số công ty con, công ty liên kết của tập đoàn trong các ngành nghề, lĩnh vực khác như hoá dầu, bảo hiểm, nhiên liệu bay, dịch vụ…tăng cao so với cùng kỳ năm 2014.

Bên cạnh đó, việc điều hành giá bán xăng dầu trong nước, chi phí kinh doanh định mức và việc trích, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được Bộ Công Thương thực hiện đúng theo Nghị định 83 và Thông tư số 39 của Bộ Tài chính cũng giúp lợi nhuận của tập đoàn tăng trưởng.

Điều hành giá xăng dầu đúng quy định là một trong những nguyên nhân giúp Petrolimex lãi khủng
Điều hành giá xăng dầu đúng quy định là một trong những nguyên nhân giúp Petrolimex lãi khủng

Ngoài ra, sản lượng xuất bán xăng dầu quý II-2015 của tập đoàn tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, trong điều kiện kinh doanh có hiệu quả nên làm cho quy mô lợi nhuận tăng so với cùng kỳ 2014.

Riêng phần kết quả kinh doanh quý II-2015 của công ty mẹ có biến động giảm so với cùng kỳ chủ yếu ảnh hưởng bởi nguồn thu về cổ tức, lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết. Từ đó, doanh thu công ty mẹ giảm đáng kể so với cùng kỳ 2014.

Trước đó, Petrolimex công bố Báo cáo tài chính quý II/2015 với doanh thu thuần đạt 43.565 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ 2014.  Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt lên 1.125 tỉ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm 2014, trong khi lợi nhuận quý 1 chỉ có 461 tỉ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này tăng 137% so với cùng kỳ, đạt 1.586 tỉ đồng.

Th.Dương