Nhiều chuyên gia đã cho rằng, đòi nợ thuê là dịch vụ mới ở VN nhưng không nên quy định “giấy phép con”. Hiện nay, cả nước có khoảng 70 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh lĩnh vực thu hồi nợ, đòi nợ.

Trong dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, Bộ Tài chính đã đưa điều kiện khá chặt: DN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này phải có vốn điều lệ trên 5 tỉ đồng; người quản trị, điều hành DN phải có trình độ chuyên môn về pháp luật và tài chính... Tuy nhiên, ban soạn thảo lại không chứng minh được vì sao cần quy định DN hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ phải có số vốn như vậy.

T.Hà