* Phóng viên: Người dân lo ngại sự thiếu minh bạch giá điện hiện nay của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Khi nào điều này được sáng tỏ, thưa Phó Thủ tướng?

- Ông Hoàng Trung Hải: Sau khi công khai việc kiểm toán và tính toán giá thành điện của EVN thì mọi việc sẽ rõ ràng. Kết quả sẽ làm rõ lỗ lãi của EVN, cái gì được tính vào giá thành, cái gì không theo đúng quy định. Tinh thần chung là EVN phải công khai giá thành.

* Vậy trong tháng này và tháng tới có tăng giá điện không?

- Quyết định 24 của Thủ tướng đã nói rõ và từng bước đưa giá điện tiệm cận với giá thị trường, trước tiên là thị trường phát điện. Để đạt được tính hiệu quả chung của hệ thống, việc điều chỉnh giá phải có sự kiểm soát của các bộ, ngành; kiểm soát của Nhà nước. Bình thường, EVN có thể quyết định tăng giá điện nhưng nền kinh tế năm nay đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội nên thời gian vừa qua chưa điều chỉnh được. Thủ tướng đã quyết định trong tháng 11 này chưa có điều chỉnh giá điện.

Trước mắt, Bộ Công Thương phải công khai hóa giá thành và kết quả kiểm toán của EVN. Đó là việc cần làm đầu tiên để toàn xã hội và khách hàng được biết là giá điện đã được cơ quan kiểm toán độc lập và bộ, ngành nắm rõ và giá thành là chuẩn. Chưa tiến hành việc này thì việc điều chỉnh là chưa hợp lý.

* Theo dự kiến, EVN sẽ có 7-8 đợt tăng giá điện cho đến năm 2013 liệu có phù hợp?

- EVN có quyền đề xuất tăng giá bao nhiêu đợt nhưng phải trên cơ sở cân đối tài chính của mình. Đầu tư cho phát triển điện rất lớn và hiện nay, việc cân đối vốn cho các dự án điện đang xây dựng dở dang là hết sức khó khăn và đang đe dọa nguồn cung cấp điện cho những năm tiếp theo.


Giá điện liên tục tăng trong thời gian qua. Trong ảnh: Đóng tiền điện tại Điện lực Gia Định - TPHCM. Ảnh: HỒNG THÚY

Tuy nhiên, từ nay trở đi, việc cân đối giá điện hay điều chỉnh sẽ theo Quyết định 24 của Thủ tướng. Theo quyết định này, các bộ, ngành liên quan sẽ xem xét và trong trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng quyết định. Việc tăng giá phải theo trường hợp cụ thể chứ không phải mong muốn tăng bao nhiêu lần là được. Chính phủ phải lo ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát và an sinh xã hội nên việc tăng 8 hay 10 lần thì phải bảo đảm các mục tiêu trên.

* Nếu căn cứ theo Quyết định 24 là 3 tháng có thể tăng hoặc giảm giá điện một lần nhưng người dân lo chỉ có tăng mà không giảm?

- Quyết định 24 được ban hành đến nay chưa áp dụng được lần nào. Nếu tăng thì phải chịu kiểm soát. Nếu giảm, EVN tự động giảm theo cơ cấu thị trường mà không phải xin phép.

* Lần này tăng giá điện mới nói đến kiểm toán và làm rõ giá thành sẽ gây nghi ngại trong dân về những lần tăng giá trước đây?

- Từ trước đến nay, mỗi lần tăng giá điện đều có kiểm tra của các bộ, ngành và năm nào cũng thực hiện kể cả có tăng hay không. Nay, giao quyền cho doanh nghiệp nhiều hơn và yêu cầu phải công khai cho xã hội biết. Cơ chế cho phép doanh nghiệp được quyết định một phần thì phải công khai toàn bộ.

Thế Dũng ghi