Cùng ngày, Cơ quan Thú y Vùng VI và Chi cục Thú y Bình Dương tổng kiểm tra các kho lạnh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 8 công ty nhập khẩu thịt đông lạnh tồn kho tại các kho lạnh Swire và Panasato, đoàn phát hiện nhiều lô hàng quá hạn sử dụng và không bảo đảm chất lượng. Các cơ quan chức năng đã lấy các mẫu thịt bò nhập khẩu từ Paraguay của Công ty Goodfood để xét nghiệm.

V.Hùng