Được thực hiện từ nay đến 2010 với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng, dự án này sẽ hỗ trợ các làng nghề truyền thống đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc trưng, ban hành tiêu chí cho các làng nghề để bảo vệ và phát triển sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ xây dựng trang thông tin điện tử sở hữu trí tuệ địa phương, lập và công bố bản đồ địa danh, đặc sản Phú Yên, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống gắn với việc bảo vệ sở hữu trí tuệ của các nghệ nhân...

Trước mắt một số sản phẩm của các làng nghề truyền thống gắn liền với các địa danh nổi tiếng sẽ được ưu tiên bảo hộ sở hữu trí tuệ như sản phẩm đan đát Vinh Ba, bánh tráng Hòa Đa, gốm Hà Yến, nước mắm Gành Đỏ...

Q.Khương