Phó Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong nhấn mạnh phương án kinh doanh LPG bằng tàu kho nổi tại khu vực phía Bắc là một mục tiêu quan trọng của PV GAS trong năm 2021. 

Hiện PV GAS đã hoàn thành phần quan trọng nhất của phương án, đó là việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Cung cấp tàu và dịch vụ vận hành tàu kho nổi chứa LPG lạnh". PTSC là đơn vị được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu và được mời ký kết hợp đồng.

PV GAS, PTSC ký hợp đồng cung cấp tàu kho nổi chứa LPG lạnh - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi ký kết giữa PV GAS và PTSC

Nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2020-2025, PV GAS sẽ tập trung phát triển thị trường tiêu thụ LPG tại khu vực phía Bắc để bảo đảm tốc độ tăng trưởng, gia tăng thị phần, đáp ứng nhu cầu năng lượng của thị trường khu vực và giảm sự phụ thuộc vào nguồn LPG nhập khẩu.

Với mục tiêu đó, PV GAS đã chỉ đạo PVGas Trading nghiên cứu, triển khai phương án kinh doanh bằng tàu kho nổi chứa LPG lạnh, gồm 1 tàu chứa LPG lạnh có tải trọng đến 60.000 DWT neo đậu thường xuyên bằng hệ thống phao neo tại điểm neo O2 thuộc khu neo Hải Hà – Diêm Điền – Thái Bình, tiếp nhận và tồn chứa LPG lạnh và chuyển tải LPG sang các tàu định áp, vận chuyển đến các khu vực thị trường. Phương án này sẽ thay thế cho phương án tiêu thụ LPG nhập khẩu lạnh vận chuyển từ Nam ra Bắc và nhập khẩu định áp từ nước ngoài.

Tổng Công ty Khí Việt Nam trải qua 20 năm kể từ ngày bắt đầu kinh doanh tấn sản phẩm LPG đầu tiên, từng bước đưa thị trường LPG Việt Nam phát triển vượt bậc. Tổng sản lượng LPG kinh doanh của PV GAS năm 2020 đạt gần 2 triệu tấn.

Tin-ảnh: Ng.Giang