PVN nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng

Tin mới

07/01/2014 20:16

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), năm 2013 Tập đoàn đã đạt tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn là 762 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 195,4 nghìn tỷ đồng, vượt 31,5% kế hoạch, tăng 4,5% so với năm 2012.

Riêng tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 62,8 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP thì đạt 72 nghìn tỷ đồng), bằng 127,5% kế hoạch năm. Năm 2013, Tập đoàn đã thực hiện Chương trình hành động gồm 9 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

 

N.Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI