Ngày 30-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ban hành công văn về việc tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư; chỉnh trang, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển các khu đô thị, khu dân cư, khu dịch vụ du lịch, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh có tầm quan trọng trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng cần có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo lợi ích hài hòa của nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư.

Quảng Nam: Hạn chế giải tỏa trắng khi làm dự án - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (giữa) yêu cầu các cơ quan khi lập đồ án quy hoạch xây dựng cần có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo lợi ích hài hòa của nhà nước, nhà đầu tư và cộng đồng dân cư

Để thực hiện điều này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra hàng loạt giải pháp cụ thể, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó, có thể nhận thấy rằng, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Điển hình, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, ông Thanh lưu ý cần thực hiện đầy đủ công tác lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; dành quỹ đất để bố trí nhà ở xã hội, bãi đỗ xe, đất xây dựng công trình công cộng, cây xanh, mặt nước… Ông Thanh cũng yêu cầu nghiên cứu bố trí vị trí đất tín ngưỡng để xây dựng các nhà thờ tộc họ, đình, miếu phù hợp với phong tục và tập quán của địa phương; đất cho sinh hoạt tôn giáo…

Đối với trường hợp triển khai các dự án quy mô lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu nghiên cứu kỹ đặc điểm dân cư để hạn chế thấp nhất việc giải tỏa trắng, di dời dân đến những khu dân cư mới nếu khu vực nghiên cứu dự án có dân cư tập trung đông đúc, hạ tầng tương đối đảm bảo. Các phương án thực hiện liên quan đến khu vực dân cư đang sinh sống phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đảm bảo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai dự án.

Trường hợp triển khai các dự án đầu tư KCN, CCN, nếu có bố trí các loại hình hoạt động có tiếng ồn, mùi, khí thải phải yêu cầu chủ đầu tư trồng cây xanh cách ly (tán rộng, chiều cao) với khu dân cư từ 30 - 50 m.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu xây dựng quy chế quản lý quy hoạch theo hướng tạo điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng, homestay, khách sạn, nhà hàng, căn hộ cho thuê…, để người dân trong vùng dự án cùng hưởng lợi.

Tr.Thường