Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký công văn về việc triển khai thực hiện một số nội dung có liên quan đến lĩnh vực thuê môi trường để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công văn được ban hành nhằm quản lý tốt các dự án thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh và hoạt động trồng, khai thác gắn liền với chế biến, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam siết quản lý việc trồng, mua bán sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Quảng Nam siết chặt việc cho thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tổ chức kinh tế (gọi tắt là DN) khi có nhu cầu xin thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh phải có phương án, tiến độ xây dựng nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sử dụng nguồn nguyên liệu sâm Ngọc Linh hoặc có hợp đồng sơ bộ, kế hoạch cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Đối với các DN đã được phê duyệt phương án sử dụng môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, đến hết ngày 31-12 phải bổ sung phương án, tiến độ như đã nêu trên.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chứng minh năng lực tài chính của DN thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh; đảm bảo điều kiện thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra việc trồng sâm Ngọc Linh và sử dụng môi trường rừng của các DN, đảm bảo theo đúng tiến độ, phương án được duyệt và nội dung hợp đồng đã ký kết; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ của giống cây sâm Ngọc Linh đưa vào trồng của các DN theo quy định của Luật Trồng trọt. Trường hợp các DN sử dụng môi trường rừng không đúng quy định phải kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án.

Yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, mua bán các sản phẩm sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng rõ ràng, đúng quy định. Kịp thời xử lý các hành vi gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… theo quy định của pháp luật…

Tr.Thường