Báo cáo của ông Nguyễn Minh Tài, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tính đến cuối năm 2011, các doanh nghiệp đã tạm ứng nhưng không thi công với tổng số tiền 928,7 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn 663 tỉ đồng.

Số tiền nợ tạm ứng trên thuộc 205 dự án do 42 chủ đầu tư quản lý. Tính đến cuối tháng 6, sau khi các sở, ngành quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng, số nợ tạm ứng đã giảm xuống còn 570 tỉ đồng, trong đó nợ quá hạn còn 165 tỉ đồng.

Dự án đường Trà Phong - Gò Rô - Trà Bung (huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) dù đơn vị thi công đã tạm ứng hơn 5 tỉ đồng nhưng vẫn không xây dựng
Dự án đường Trà Phong - Gò Rô - Trà Bung (huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) dù đơn vị thi công đã tạm ứng hơn 5 tỉ đồng nhưng vẫn không xây dựng

Các đại biểu cho rằng để xảy ra tình trạng trên lỗi thuộc về khâu quản lý. Cần phải công khai danh tính những công ty, đơn vị đã ứng vốn nhưng không thực hiện dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng vì thực tế, có nhiều doanh nghiệp ứng vốn nhưng không thực hiện lại tiếp tục tham gia đấu thầu nhiều dự án khác.

Tin-ảnh: T.Trực