Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, việc trích lập, số trích lập và sử dụng Quỹ BOG tại 10 doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối cơ bản thực hiện nghiêm túc. Quỹ BOG trong 2 năm này có hơn 5.554 tỉ đồng. Ngoài việc BOG xăng dầu trong nước, Quỹ BOG còn góp phần vào việc BOG nói chung, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và ổn định an sinh xã hội…

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cũng kết luận quỹ có một số hạn chế như dễ phát sinh rủi ro, không tách được số lãi do số dư Quỹ BOG khi chưa sử dụng mang lại. Thêm nữa, việc để quỹ tại DN có những hạn chế về tính minh bạch, dễ bị DN lợi dụng để sử dụng vào mục đích khác…
Cụ thể, trong quá trình điều hành, hướng dẫn cơ chế trích lập, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ BOG những bất cập làm cho DN lúng túng như chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, lãi vay… nhưng chưa được quy định trong cơ cấu giá cơ sở. Hay trong cơ chế trích lập, khi DN xăng dầu đầu mối tham gia thực hiện nhiệm vụ BOG mà kết quả kinh doanh bị lỗ vẫn phải trích lập Quỹ BOG. Khi đó, DN phải lấy vốn của mình để trích lập Quỹ BOG.
T.Uyên