Theo đó, Thanh tra NHNN đánh giá Sacombank hoạt động kinh doanh an toàn, có uy tín trên thị trường. Tuy nhiên, trong năm 2011 và 2012, một số thành viện hội đồng quản trị (HĐQT) và cán bộ Sacombank đã có những quyết định kinh doanh trái quy định.
Về hoạt động tín dụng, Thanh tra NHNN kết luận Sacombank đã vi phạm Luật các Tổ chức tín dụng và quy chế cho vay đối với một cá nhân và người có liên quan không vượt quá 25% vốn tự có. Cạnh đó, Sacombank còn vi phạm về đăng ký giao dịch tài sản đảm bảo, buộc NHNN yêu cầu ngân hàng này phân loại lại nhóm nợ, trích lập dự phòng 1.090 tỉ đồng.
Đối với khoản đầu tư tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS), tính đến 30-6-2012, dự nợ của Sacombank tại SBS trên 2.000 tỉ đồng. Sacombank đã vi phạm quy định khi mua 800 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi của SBS; đồng thời vi phạm quy chế cho vay khi cho SBS (công ty mà Sacombank nắm quyền chi phối) vay tiền.
Với kết luận của Thanh tra NHNN, Sacombank đã tiến hành kiểm điểm tập thể HĐQT, ban kiếm soát, ban điều hành và cá nhân có liên quan, đưa ra các giải pháp khắc phục, hạn chế các thiệt hại và rủi ro cho ngân hàng.
Tin, ảnh: Thy Thơ