Dự án nhằm tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng thực hiện hiệu quả các dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro và áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II.

Sacombank khởi động dự án dữ liệu quản lý rủi ro - Ảnh 1.

Buổi khởi động dự án "Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở" của Sacombank

Theo đó, dự án này sẽ giúp Sacombank đánh giá toàn diện hiện trạng thực tế về hệ thống dữ liệu, từ chính sách quản trị, giám sát, điều hành, đến cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin… nhằm đo lường mức độ đáp ứng hiện tại của Sacombank so với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, Basel II và các thông lệ quản trị tiên tiến khác. Từ đó, Sacombank sẽ hoàn thiện khung quản trị dữ liệu tổng quan, xác định cơ cấu tổ chức và mô hình vận hành mục tiêu về quản trị dữ liệu, xây dựng chính sách, quy trình liên quan đến hoạt động quản trị dữ liệu, quy tắc quản lý chất lượng dữ liệu.

Bên cạnh đó, Sacombank còn đạt được những mục tiêu khác như: xác định chính xác các yêu cầu về kinh doanh, kỹ thuật, chức năng cho giải pháp kho dữ liệu rủi ro; triển khai kho dữ liệu rủi ro hoàn chỉnh; giải pháp tính toán vốn nhằm bảo đảm tuân thủ hoàn toàn yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 41/2016/TT-NHNN); xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế và chuẩn mực Basel II; khung văn hóa quản trị dữ liệu nói riêng và quản trị rủi ro nói chung.

Ông Lê Văn Ron, Phó Tổng Giám đốc Sacombank kiêm giám đốc dự án, cho biết cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, bao gồm cả lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Lợi ích cần gắn liền với quản trị rủi ro và mọi hoạt động quản trị cần dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất mà dự án đem lại cho Sacombank.

"Bên cạnh việc quan tâm đến chiến lược bán lẻ, ngân hàng số theo xu hướng hiện nay, Sacombank là một trong số rất ít ngân hàng tại Việt Nam chú trọng đặc biệt đến công tác quản trị dữ liệu. Công tác này rất cần thiết và hỗ trợ đắc lực cho quá trình phân tích hành vi khách hàng để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng thông qua các sản phẩm dịch vụ đa dạng. Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và sự hiểu biết sâu sắc về quản trị rủi ro của Sacombank, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ thành công tốt đẹp" - bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng Giám đốc - Lãnh đạo Dịch vụ tài chính ngân hàng - Ernst & Young Việt Nam, nhận định.

Sacombank dự kiến dự án hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro sẽ hoàn thành và đưa vào áp dụng vào cuối quý II/2019, sớm hơn yêu cầu về tuân thủ tỉ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, việc hoàn thành sớm dự án và xây dựng được khung quản trị dữ liệu chuẩn mực sẽ là tiền đề để Sacombank đáp ứng yêu cầu của Basel II từ cơ bản đến nâng cao trong thời gian tiếp theo.

Bài và ảnh: Minh Ngọc