Sacombank tích cực thu hồi nợ Tập đoàn FLC - Ảnh 1.

Cổ đông Sacombank tại đại hội đồng thường niên năm tài chính 2021

Sáng 22-4, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), một số cổ đông chất vấn lãnh đạo ngân hàng này về dư nợ cho vay bất động sản và dư nợ cho vay đối với hệ sinh thái Tập đoàn FLC.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank, thông báo hiện dư nợ cho vay bất động sản của khoảng 30.000 tỉ đồng trên tổng dư nợ gần 400.000 tỉ đồng.

Liên quan đến khoản vay của Tập đoàn FLC, bà Diễm cho biết các khoản vay này được bảo đảm bằng cổ phiếu và nhiều tài sản khác là các dự án bất động sản ở Quảng Ninh, Hà Nội… Hiện nay, Sacombank đã xử lý và thu hồi nợ được hơn 2.600 tỉ đồng.

Thông tin thêm về khoản vay này, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank cho hay việc cho Tập đoàn FLC vay 3.200 tỉ đồng hết sức chuẩn mực, đúng quy định nhưng vì những sự cố vừa qua nên ngân hàng phải sớm thu hồi và sẽ xử lý xong các khoản vay này trong vòng 1 tháng nữa.

Sacombank tích cực thu hồi nợ Tập đoàn FLC - Ảnh 2.

Cổ đông Sacombank bỏ phiếu theo hình thức điện tử bầu chọn hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, các cổ đông cũng bỏ phiếu thống nhất bầu chọn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. 

Kết thúc năm 2021, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 521.000 tỉ đồng, huy động vốn tăng 4% đạt hơn 464.000 tỉ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,47%; lợi nhuận trước thuế đạt 4.400 tỉ đồng, tăng 31,8% so với năm trước; thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng được 14.087 tỉ đồng.

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên trên 573.000 tỉ đồng, tăng 10% so với 2021; nguồn vốn huy động tăng 10%, dư nợ tín dụng tăng 12%, lợi nhuận trước thuế tăng 20% lên 5.280 tỉ đồng, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%...

Tin - ảnh: Thy Thơ- Thái Phương