Tổng doanh thu 6 tháng đạt 340.000 tỉ đồng, bằng 68% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2010. Nộp ngân sách 75.000 tỉ đồng, bằng 73% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 49.800 tỉ đồng, tăng 44%.
Kế hoạch 6 tháng cuối năm, tập đoàn sẽ đưa 5 mỏ dầu khí mới vào khai thác. Đó là các mỏ Visovoi-Nhennhexky-Liên bang Nga, mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Đại Hùng giai đoạn 2, mỏ Chim Sáo và mỏ Dana lô SK305 - Malaysia. Tiếp tục chỉ đạo công tác khảo sát địa chấn của tàu bình Minh 02 ở thềm lục địa của Việt Nam...
M. Hà