Ngày 19-8, theo thông tin từ Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã ký văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục Thuế nhận định, tình hình dịch Covid-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước; đặc biệt, việc liên tiếp phát sinh các ổ dịch phức tạp, ghi nhận nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là rất cao, luôn hiện hữu.

Sau vụ Cục phó Cục Thuế Bình Định chơi golf “lậu”, Tổng cục Thuế chấn chỉnh kỷ luật - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Đình, đi chơi golf và trở thành F1, phải đi cách ly tập trung

Trong bối cảnh đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế nhận thấy, vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động chưa gương mẫu, còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của ngành thuế, ngành tài chính.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế quán triệt tới toàn bộ công chức, viên chức, người lao động ngành thuế thực hiện các nội dung Bộ Tài chính chỉ đạo tại Công văn số 9068/BTC TCCB ngày 12-8-2021 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức và sự chấp hành của từng công chức, viên chức, người lao động trong phạm vi quản lý đối với việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức, lãnh đạo. Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính và để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, trụ sở làm việc do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Vừa qua, báo chí đã phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định, bị tạm đình chỉ công tác để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Công Thành bị tạm đình chỉ công tác sau khi đi chơi golf, dù tỉnh Bình Định đã có thông báo tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn để phòng chống dịch, trong đó có sân golf.

Minh Chiến