SBV tăng cường kênh thông tin

Tin mới

12/12/2011 22:26

(NLĐ) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa ký thỏa thuận hợp tác tăng cường cung cấp thông tin về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

SBV sẽ cung cấp cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thông tin về chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động của các tổ chức tín dụng; các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của SBV để Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chuyển tải đến người dân nhanh chóng, kịp thời, góp phần định hướng dư luận. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ mở chuyên mục trên các ấn phẩm của mình nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Th.Thơ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI