Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm (ngày 6-6-2014).

Vụ Tín dụng là một trong những đơn vị quan trọng của NH Nhà nước, có nhiệm vụ đưa ra các chính sách về tín dụng, tác động quan trọng đến nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Tiến Đông (trái) nhận quyết định điều động lên làm Vụ trưởng Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước.
Ông Nguyễn Tiến Đông (trái) nhận quyết định điều động lên làm Vụ trưởng Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ông Nguyễn Viết Mạnh, nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng được NH Nhà nước điều động tham gia Hội đồng thành viên Agribank.

Hàng loạt nhân sự cấp cao của NH Agribank cũng được bổ nhiệm dịp này. Theo đó, ông Trịnh Ngọc Khánh, phụ trách điều hành Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ông Phạm Đức Ấn, Phó tổng giám đốc NH Đầu tư và phát triển (BIDV) được điều động sang làm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank.

Trong khi đó, ông Tiết Văn Thành, Phó tổng giám đốc Agribank được giao làm quyền Tổng giám đốc NH này.

NH Nhà nước cũng điều động nhiều cán bộ cấp cao ở các vụ, cục của NH Nhà nước và tập đoàn khác sang giữ chức thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Ngoài ra, 2 Phó tổng giám đốc Agribank cũng mới được bổ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Sở giao dịch Agribank và bà Đinh Thị Thái, trưởng phòng phòng quản lý rủi ro tín dụng NH Vietcombank.

T.Phương