Báo cáo cũng cho biết lượng du khách ngoài khu vực ASEAN đến Việt Nam cũng tăng đến 42,2% trong cùng thời điểm, cao hơn so với tỉ lệ tăng trưởng chung của khu vực là 28,6%.

Ông Mark Billington, Giám đốc ICAEW khu vực Đông Nam Á, cho biết sự phát triển của ASEAN đang khẳng định vị thế quan trọng của khu vực này trong nền kinh tế và thị trường thế giới. Với sức mua tăng nổi trội từ tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh, đây sẽ là một trong những khu vực năng động nhất thế giới.
B.Lâm