Các kết quả được rút ra từ nghiên cứu độc lập mang tên "Cashless Cities: Realizing the Benefits of Digital Payments" (Thành phố không tiền mặt: Nhìn nhận lợi ích của thanh toán điện tử) do Công ty Roubini ThoughtLab thực hiện với sự ủy thác của Visa, nhằm định lượng lợi ích tiềm năng của việc gia tăng mức độ sử dụng phương thức thanh toán điện tử tại các thành phố lớn trên thế giới.

Tăng trưởng thương mại điện tử có thể mang lại khoản thu khủng cho Đà Nẵng - Ảnh 1.

Theo Visa, nếu kinh tế Đà Nẵng đạt mức không dùng tiền mặt khả thi sẽ giúp GDP TP tăng 0,34%

Theo nghiên cứu này, kinh tế Đà Nẵng đạt "mức độ không tiền mặt khả thi" (khi toàn bộ cư dân chuyển sang sử dụng thanh toán điện tử với mức độ tương đương top 10% người dùng hiện tại) có thể giúp số lượng việc làm tăng 3%, năng suất công việc tăng 3,4%, tiền lương tăng 3,1% và GDP của thành phố tăng 0,34% .

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết chiến lược phát triển Đà Nẵng thành một thành phố không tiền mặt có thể được thúc đẩy bởi những sáng kiến về chính phủ điện tử (e-Government), chẳng hạn như giải ngân phúc lợi và hoàn thuế thu nhập trên nền tảng kỹ thuật số, thanh toán phí công tác của nhân viên nhà nước bằng hình thức điện tử, cũng như đóng thuế và các phí tiện ích trực tuyến.

Thanh Nhân