Cũng trong năm qua, tập đoàn đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, với tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn, bằng 107,3% kế hoạch năm, trong đó sản lượng khai thác dầu đạt 17,37 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch năm; khai thác khí đạt 10,2 tỉ m3, bằng 107,4% kế hoạch năm; sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 16,48 tỉ KWh, bằng 105% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,64 triệu tấn, bằng 107,7% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu các loại đạt 5,71 triệu tấn, bằng 123,2% kế hoạch năm; tổng doanh thu dịch vụ dầu khí năm 2014 đạt 240.700 tỉ đồng, bằng 109% kế hoạch năm, chiếm 32% tổng doanh thu toàn tập đoàn; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48,11 triệu tấn quy đổi, bằng 137,5% kế hoạch năm, ký 6 hợp đồng dầu khí mới và 4 thỏa thuận, có 9 phát hiện dầu khí mới, đưa 8 mỏ/công trình vào khai thác.

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự biến động khó dự báo về giá dầu, tiềm ẩn ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn, do đó, tập đoàn dự kiến kế hoạch: gia tăng trữ  lượng từ 35-40 triệu tấn quy dầu, khai thác dầu khí 26,6 triệu tấn quy dầu; khai thác dầu thô đạt 16,8 triệu tấn; nếu giá dầu xuống mức thấp 60 USD/thùng thì tổng doanh số toàn tập đoàn sẽ đạt  515.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 104.000 tỉ đồng.

H.Minh