Ngành nghề kinh doanh chính của ITA-WAYS là đầu tư xây dựng phát triển hệ thống đường giao thông, cầu vượt sông và đường cao tốc. Vốn điều lệ lên đến 1.000 tỉ đồng; trong đó, Tập đoàn Tân Tạo góp vốn 50%. Tạp đoàn Tân Tạo cũng vừa thiết lập địa chỉ email ita@itagroup dành riêng cho nhà đầu tư muốn tìm hiểu thông tin các dự án đầu tư, kinh doanh của tập đoàn.

M.Hà