Tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung nhiều quy định, trong đó quy định rõ về giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ.

Theo đó, thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ là giao dịch được thực hiện tại thiết bị chấp nhận thẻ ở điểm bán nhưng không phát sinh việc mua hàng hóa và cung ứng dịch vụ hàng hoá. Cơ quan soạn thảo giải thích việc dự thảo thông tư mới bổ sung định nghĩa nói trên nhằm làm cơ sở để các đơn vị triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực tế.

Người dùng không được sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, thẻ trả trước (ngoại trừ trường hợp chuyển khoản vào tài khoản thanh toán, thẻ trả trước của đơn vị chấp nhận thẻ với mục đích thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ).

Thêm biện pháp siết chặt giao dịch khống qua thẻ tín dụng - Ảnh 1.

Thanh toán qua thẻ tín dụng ngày càng phổ biến. Ảnh: Linh Anh

Trước đó, trong Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước có quy định các hành vi bị cấm gồm thực hiện giao dịch thẻ gian lận và giả mạo; giao dịch khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua hàng hóa và cung ứng dịch vụ). Tuy nhiên, thông tư 19 lại chưa định nghĩa rõ về hành vi giao dịch thanh toán khống.

Ngoài việc bổ sung rõ hơn về hành vi giao dịch thanh toán khống, dự thảo thông tư lần này cũng bổ sung và làm rõ các hành vi bị cấm trong việc sử dụng thẻ ngân hàng. Cụ thể, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ.

Thực tế thời gian qua, có tình trạng một số chủ thẻ tín dụng đã bắt tay với các điểm chấp nhận thẻ tiến hành mua hàng hóa khống để rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với chi phí thấp (phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng rất cao khoảng 3%-4%).

Báo Người Lao Động cũng từng phản ánh về tình trạng, chủ thẻ tín dụng liên hệ với ngân hàng phát hành yêu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng đến tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt để tiêu dùng. Khi đó, chủ thẻ trả cho ngân hàng lãi suất khoảng 1,69%/tháng (gần 20,3%/năm), thấp hơn rất nhiều so với việc rút tiền mặt tại máy ATM (bao gồm phí rút tiền mặt 3%-4% và lãi suất 28%-47,88%/năm)…

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản cảnh báo, yêu cầu các ngân hàng thương mại và đơn vị thành viên tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống nhằm rút tiền mặt. Thẻ tín dụng chỉ được chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút tiền mặt tại POS được lắp đặt ở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ.

T.Phương