Báo cáo Asia Bond Monitor đánh giá với 17 tỉ USD, thị trường trái phiếu của Việt Nam vẫn là một trong những thị trường nhỏ nhất khu vực Đông Á, trong đó, thị trường trái phiếu Chính phủ chiếm phần lớn so với thị trường trái phiếu doanh nghiệp: 15 tỉ USD so với 2 tỉ USD.

B.Diệp