Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, năm 2018, cả nước có 32 DN nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), nhà nước giữ 58,44% tổng vốn điều lệ. Tính tới hết năm, các bộ, địa phương bán cổ phần lần đầu 30 DN, thu về hơn 24.250 tỉ đồng, trong đó có nhiều DN quy mô lớn như Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí... 

Nhà nước cũng thu về hơn 16.000 tỉ đồng tiền thoái vốn, hơn 2,58 lần giá trị sổ sách. Như vậy, tổng thu từ CPH, thoái vốn trong năm 2018 đạt hơn 40.300 tỉ đồng. Lũy kế 3 năm 2016-2018, tổng số thu này đạt hơn 210.000 tỉ đồng, gấp gần 2,7 lần tổng thu của cả giai đoạn 2011-2015.

Thu hơn 40.300 tỉ đồng từ thoái vốn, cổ phần hóa - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Ảnh: THÀNH CHUNG

Về công tác bàn giao các DN có vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo yêu cầu của Thủ tướng, tới hết năm 2018, các bộ, địa phương đã bàn giao 30/62 DN với tổng vốn nhà nước hơn 4.000 tỉ đồng; 32 DN chưa bàn giao với tổng vốn nhà nước gần 7.000 tỉ đồng ở 11 bộ, địa phương. Ngoài ra, cả nước vẫn còn 595 DN CPH nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết thoái vốn, CPH đến nay chưa phát hiện gian lận, vi phạm lớn dù đây là lĩnh vực nhiều phức tạp. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã thành lập, đi vào hoạt động và tiếp nhận thành công 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; không để xảy ra gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DN này.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đều nhất trí tiến độ thoái vốn, CPH còn chậm so với kế hoạch đề ra của năm 2018. Cụ thể, còn 53 DN nhà nước chưa được CPH, 118 DN chưa được thoái vốn. Đặc biệt, TP HCM và Hà Nội còn 50 DN chưa CPH. Các DN thuộc Bộ Quốc phòng cũng gặp vướng mắc khi liên quan tới quản lý đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đúng nguyên tắc khi thoái vốn nhà nước. Trong đó, phải công khai, minh bạch, tối đa hóa giá trị vốn nhà nước theo thị trường, chứ không yêu cầu phải bảo toàn vốn nhà nước. Do vậy, trường hợp giá vốn theo thị trường dưới mệnh giá vẫn có thể thoái vì càng giữ, nhà nước càng thiệt. Phó Thủ tướng lưu ý tránh trường hợp DN, dự án yếu kém có thể khắc phục để CPH, thoái vốn mà lại "bán non", gây thiệt hại lợi ích của nhà nước.

Thế Dũng