Theo đó, mức thuế đối với tôm Việt Nam giảm so với lần xem xét trước (POR8), còn thuế đối với tôm Ấn Độ lại tăng.

Cụ thể: Mức thuế đối với Việt Nam được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ POR8 như Minh Phu Seafood Corp có mức thuế 1,50%, Fimex VN là 0% và Thuan Phuoc 1,06%.

Mức thuế cho các công ty khác tham gia trong kỳ xem xét lần này là 0,93%, thấp hơn nhiều so với mức 6,36% kỳ POR8 trước đó. Được biết, mức công bố này chỉ là kết quả sơ bộ, mức thuế sẽ được áp dụng chính thức sau khi công bố kết quả cuối cùng.

Đối với Ấn Độ, DOC đã tính mức thuế chống bán phá giá cho Devi Fisheries là 3,28%, Falcon Marine là 2,63% và mức chung cho doanh nghiệp khác là 2,96%. Mức thuế điều chỉnh lần này đối với Devi và mức cho các doanh nghiệp khác của Ấn Độ cao hơn so với kỳ trước đó với mức tương ứng 1,97% và 2,49%.

G.Hưng