Ảnh minh họa
Theo đó, Công ty Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) và Công ty Thủy sản Nha Trang (Nha Trang Seafoods) được áp mức thuế nhập khẩu 0% vào Mỹ giai đoạn 1-2-2011 đến 31-1-2012 (AR7). Mức thuế chống bán phá giá của 30 đơn vị tự nguyện còn lại cũng xuống 0%, trong khi các công ty khác vẫn giữ ở mức 25,76%.
Riêng mức thuế chống trợ cấp (CVD) đối với tôm xuất khẩu vào Mỹ của Công ty Thủy sản Minh Quí (công ty con của MPC) vẫn giữ nguyên ở mức 7,88%, Công ty Thủy sản Nha Trang 1,15% và các công ty khác của Việt Nam 4,52% theo quyết định của DOC đưa ra vào ngày 12-8.
Vào ngày 19-9 tới, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) sẽ có quyết định cuối cùng về mức thuế chống trợ cấp này.
V.Vũ