Hiện tại, việc quản lý, bảo vệ và khai thác khu di sản thiên nhiên quý hiếm này gặp rất nhiều khó khăn do thiếu sự quy hoạch, phát triển tổng thể. Đặc biệt, khu di sản này còn bị một số cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm xâm hại.

Ông Phương cũng cho biết, Quảng Bình đã đề ra định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 là tập trung phát triển du lịch, dịch vụ... nhằm khai thác lợi thế tiềm năng sẵn có của địa phương như Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, đèo Ngang...

Đ.Thành