Trong công văn gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài chính cho biết giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu vẫn thấp hơn giá cơ sở trong vòng 30 ngày từ 28-4 đến 27-5, tức việc kinh doanh các mặt hàng này đang lỗ. Cụ thể, giá bán hiện hành của mặt hàng xăng đang thấp hơn 228 đồng/lít so với giá cơ sở, dầu diezen thấp hơn 87 đồng/lít, dầu hỏa 52 đồng/lít và dầu madut là 162 đồng/kg.

Mặc dù vậy, liên bộ vẫn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán trong nước như hiện hành.

Giá bán lẻ xăng, dầu tiếp tục giữ nguyên từ 14 giờ ngày 28-5. Ảnh tư liệu
Giá bán lẻ xăng, dầu tiếp tục giữ nguyên từ 14 giờ ngày 28-5. Ảnh tư liệu

Về Quỹ Bình ổn giá, liên bộ yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục ổn định mức trích quỹ như hiện hành là 200 đồng/lít. Đồng thời việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá được quy định lại từ 14 giờ ngày 28-5. Theo đó, dầu diezen giảm sử dụng quỹ 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít); dầu hỏa giảm sử dụng quỹ từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít. Trong khi đó, dầu madut được tăng mức sử dụng quỹ từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg. Riêng mặt hàng xăng vẫn giữ nguyên mức sử dụng quỹ là 200 đồng/lít như hiện nay.

Thống kê cho thấy đây là lần thứ hai trong tháng 5 này, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp giữ giá bán xăng, dầu dù giá thế giới liên tục tăng cao. Lần gần đây nhất được thực hiện vào ngày ngày 15-5.

Trong lần trước, ngoài việc yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu và mức trích Quỹ Bình ổn giá, Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở các mức 200 đồng/lít đối với xăng, 180 đồng/lít với dầu diezen và 160 đồng/lít với dầu hỏa, riêng dầu madut không sử dụng.

Viết Vinh